پرش لینک ها
UNICEF

یونیسف

این اپلیکیشن، یک برنامه اندرویدی‌ است که با پشتیبانی یونیسف و سازمان نهضت سوادآموزی درخصوص خانواده و برای ارتقا سطح سواد کشور، توسعه داده شده است.

مشتریان

Technologies

– Java
– Android
– .Net Framework
– Angular, HTML5 & CSS3
– WebAPI & WebService