پرش لینک ها

پردازش و تحلیل

فن‌آوری در فناوری اطلاعات

سخن مدیرعامل

بیش از بیست سال سابقه فعالیت در راهبـرد و اجرای چندصد پـروژه نرم‌افزاری برای ارگان‌ها و موسسات بزرگ دولتی و خصـوصی، گواه توانمندی سنجش‌پذیر شرکت پردازش و تحلیل در ارائه خدمات طراحی، معماری، پیاده‌سازی، استقـرار و پشتیبانی انواع سامانه‌های شرکتی و سازمانی در قالب زیرساخت، سـکوی رایانش، سامانه‌های متمرکز و تولید نرم‌افزارهای سفارش مشتری است.

درباره ما پردازش و تحلیلفن‌آوری در فناوری اطلاعاتسخن مدیرعامل
۷
۷
طرح ملی
+۵۰
+۵۰
مشتری شرکتی و سازمانی
+۱۵۰
+۱۵۰
پروژه نرم افزاری
+۲۰
+۲۰
سال سابقه
برخی از سازمان‌ها و شرکت‌هایی که

به پردازش و تحلیل اعتماد کرده‌اند…