پرش لینک ها
Central Security System

سامانه صدور و مدیریت مجوز دسترسی

سامانه صدور و مدیریت مجوز دسترسی،‌ وب‌سایت و زیرساخت مدیریت متمرکز مجوزهای دســترســی کاربران به کلیه
زیرسامانه‌های سازمانی می‌باشد. این فناوری امکان صدور، نظارت و پایش فوق امن نقش و سـطوح کاربران بر اسـاس معماری سیستم‌ها ، چارت سازمانی را در قالب سامانه‌ای واحد و با امکان اتصال به زیرساخت‌های سازمانی ارائه می‌نماید.

مشتریان

بانک ملت

بانک پارسیان

مترو تهران

دستاورد ها

 • متمرکز سازی کلیه فرآیندهای مدیریت دسترسی کاربران به‌تمامی سامانه‌های متصل
 • یکپارچه‌سازی روال صدور, ویرایش, حذف و پایش سطوح دسترسی کاربران
 • قابلیت تعریف قوانین صدور مجوز مانند زمان, آی پی سیستم کاربر, سمت و غیره
 • تعیین سطوح دسترسی فردی و گروهی بر اساس سامانه, نقش, صفحات مجاز و غیره
 • استفاده از مجوزهای وراثتی و تعریف درختواره نقش باقابلیت انطباق بر روی چارت سازمانی
 • صدور مجوزهای فرد محور جهت جداسازی دسترسی افراد خاص در سازمان
 • صدور مجوزهای غیر فرد محور بر اساس ترکیب مؤلفه‌های کلیدی در چارت سازمانی
 • صدور مجوز لحظه‌ای بر اساس سِمت پرسنل, واحد سازمانی و آی پی سیستم در حال اتصال
 • صدور حکم‌های موقت جهت همسنگ سازی دسترسی کاربران در فضای عملیاتی
 • اتصال به زیرساخت‌های سازمانی مانند اطلاعات اداره کارکنان, سیستم پرسنلی و غیره
 • ارائه API کلیه خدمات صدور و تائید مجوز دسترسی توسط‌های استاندارد
 • قابلیت تعریف پست گروه جهت هم‌گروه سازی پست‌های مختلف سازمانی
 • امکان مسدودسازی دسترسی به سامانه‌ها از طریق اینترنت یا اینترانت
 • امکان مسدودسازی دسترسی یک کاربر خاص به کلیه سامانه‌های سازمان
 • راه‌کار تسریع در بروکراسی‌های زمان‌گیر سازمانی برای صدور مجوزهای غیر فرد محور
 • ارائه مستندات کامل فنی جهت آموزش روش استفاده از فناوری و APIهای مرتبط

اهداف کلی

 • متمرکز سازی ایجاد, ویرایش, حذف و پایش مجوزهای دسترسی کاربران به سیستم‌های مختلف سازمانی در یک سامانه واحد
 • حذف پیاده‌سازی و مدیریت فرآیندهای سطوح دسترسی از کلیه زیرسیستم‌های متصل و افزایش همسنگ امنیت سایبری
 • پشتیبانی کامل از جدیدترین فناوری‌های انتقال امن داده باقابلیت سازگاری با کلیه زبان‌های برنامه‌نویسی
 • محدودسازی دسترسی به سامانه‌ها بر اساس نقطه اتصال و شرایط زمانی و مکانی قابل‌تعریف
 • تفویض اختیار جهت اشتراک‌گذاری مجوز دسترسی بدون اشتراک‌گذاری هویت کاربری
 • تعیین دسترسی فردی و گروهی به‌صورت درختواره‌های وراثتی و غیر وراثتی

Technologies

  • Open Authentication
  • Identity Impersonation
  • API-Based Authorization
  • ۳Layer Web-API Security
  • IP Protection
  • Jason Web Token (JWT)
  • SQL Service Broker