پرش لینک ها

Tag: ورود متمرکز

ورود متمرکز - Single Sign On

شناسایی یگانه (درگاه ورود متمرکز،‌ هویت یک‌پارچه، Single-Sign-On، SSO)

شناسایی یگانه شناسایی یگانه یا به انگلیسی SSO: Single Sign-On یک روش برای شناسایی کاربر برای دسترسی به برنامه‌های کامپیوتری یا وب‌سایت‌های امن است. سرورهای مرکزی شناسایی یگانه که در دسترس برنامه‌های کامپیوتری یا وب‌سایت‌های دیگر قرار دارند برای احراز هویت استفاده می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که کاربر فقط