پرش لینک ها
Content Delivery Network

شبكه توزيع محتوا

شبکه توزیع محتوا, فناوری تلفیقی وب و زیرساخت سخت افزاری است که با متمرکز سازی منابع مشـترک سیســتم های مختلف بر روی یک یا چند سرور, ضمن بهینه سازی فضـای سرور ها و ترافیک شبکه, تاثیر بسـزایی در امر تســریع بارگزاری صفحات کاربر و انجام تغییرات یکپارچه سازمانی از قبیل رنگ و لوگو دارد.

مشتریان

بانک ملت

بانک پارسیان

بانک سپه

مترو تهران

دستاورد ها

 • افزایش سرعت بارگذاری و نمایش صفحات وب در سیستم بازدید کنندگان
 • کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری نرم افزارها و سخت افزارها در سازمان
 • متمرکز سازی منابع مشترک از قبیل تصاویر, قالب بندی, رنگ بندی و …
 • تجمیع فایل های CSS و JS مشترک بین زیر سیستم ها با هدف مدیریت بهینه منابع
 • مدیریت هوشمند ذخیره و بازیابی اطلاعات در مرورگر کاربر بر اساس تغییرات منبع
 • یکپارچه سازی قالب و فرم کلی سامانه ها و صفحات و امکان ویرایش یکپارچه آنها
 • ارائه سرویس بارگزاری و دریافت منابع آموزشی, ویدئویی, فایلهای PDF و …
 • استفاده از فناوری داده های باز جهت اشتراک گذاری منابع فاقد ارزش امینیتی
 • قابلیت راه اندازی و استقرار در شبکه به صوری تک سروری
  امکان استقرار به صورت ابری و توزیع جغرافیایی

اهداف کلی

 • ارائه سرویس بارگزاری و دریافت منابع آموزشی, ویدئویی, فایلهای و …
 •  مدیریت هوشمند ذخیره و بازیابی اطلاعات در مرورگر کاربر بر اساس تغییرات منبع
 • تجمیع فایل های CSS /JS  و مشترک بین زیر سیستم ها با هدف مدیریت بهینه منابع
 • متمرکز سازی منابع مشترک از قبیل تصاویر, قالب بندی, رنگ بندی و …
 •  یکپارچه سازی قالب و فرم کلی سامانه ها و صفحات و امکان ویرایش یکپارچه آنها
 •  استفاده از فناوری داده های باز جهت اشتراک گذاری منابع فاقد ارزش امینیتی

Technologies

  • CDN
  • Open Data
  • Web Cache
  • Browser Cache
  • HTTP Compression
  • MIME Types
  • Loan Balance