پرش لینک ها
Single Sign On

درگاه ورود متمرکز کاربران

درگاه ورود متمرکز کاربران، ســامانه‌ای مبتنی بر فناوری شــناســایی یگانه می‌باشــد که برای ســـهولت دســـترســـی کاربران به ســـامانه‌های ســــازمانی، فرآیند احراز هویت را به گونه‌ای برقرار می‌نماید که کاربر فقط یک‌بار در درگاه اصــــلی نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و پس از آن به کلیه زیر سیستم‌های سازمانی متصل به درگاه شناسایی یگانه دسترسی خواهد داشت.

مشتریان

دستاورد ها

 • حذف نام کاربری و رمز عبورهای مختلف از کلیه زیرسیستم‌ها و سامانه‌های سازمانی
 • فراهم‌سازی امکان ورود به کلیه سامانه‌ها تنها از طریق یک‌بار ورود نام کاربری و رمز عبور
 • افزایش امنیت کاربران سطح بالا با پیاده‌سازی فرآیند احراز هویت چند فاکتوره
 • تائید هویت ثانویه از طریق ارسال پیام کوتاه, استفاده از توکن‌های امنیتی وغیره
 • اتصال به زیرساخت‌های سازمانی مانند Active Directory جهت احراز هویت کاربران
 • تعامل با پایگاه داده و زیرساخت‌های موجود سازمان جهت فراهم آوری هویت کاربران
 • متمرکز سازی تغییر رمز عبور و استفاده از روش‌های بهینه فرآیند تغییر رمز عبور
 • بازیابی امن رمز عبور بر اساس پست الکترونیک, شماره تلفن همراه یا اتوماسیون اداری
 • حذف کلیه بخش‌های مرتبط با ثبت و مدیریت کاربران از تمامی زیرسیستم‌ها
 • کاهش زمان و هزینه پیاده‌سازی سیستم‌های سازمانی و افزایش امنیت در فضای سایبری
 • پنل مدیریت اختصاصی ثبت و مدیریت کاربران غیرسازمانی و برون‌سازمانی
 • تحلیل و پایش آمار کاربران بر اساس ساعات تردد در سامانه‌ها, محدوده جغرافیایی و غیره
 • امکان مسدودسازی دسترسی یک کاربر به کلیه سیستم‌های سازمانی از طریق درگاه متمرکز
 • API و WebService های مختلف جهت ارائه خدمات به سایر سیستم‌های سازمان
 • مستندات فنی کامل و سیلابس های آموزشی جهت انتقال دانش به مجریان و پیمانکاران

اهداف کلی

 • فراهم‌سازی امکان ورود کاربران به کلیه سامانه‌های متصل تنها با یک‌بار احراز هویت در درگاه اصلی
 • حذف نام کاربری و رمز عبورهای مختلف از کلیه زیرسیستم‌ها و تسهیل مدیریت کاربران به‌صورت یکپارچه
 • پشتیبانی از فناوری‌های احراز هویت چند فاکتوره (دریافت کد رمز از طریق پیامک, تائید هویت از طریق توکن امنیتی و …)
 • اتصال به زیرساخت‌های سازمانی جهت احراز هویت یکپارچه کاربران درون‌سازمانی
 • متمرکز سازی فرآیند بازیابی و تغییر رمز عبور و حذف کلیه بخش‌های مرتبط با کاربران از تمامی زیرسیستم‌ها
 • امکان صدور حکم‌های موقت جهت مدیریت اطلاعات پرسنلی افراد پیش از انجام بروکراسی اداری و صدور حکم واقعی

Technologies

  Single Sign On (SSO)
  Token verification
  Fingerprint protection
  Dynamic Web-API
  XML & JSON
  ۳Layer Web-Service Security
  Symmetric-key algorithm