پرش لینک ها
Single Sign On

درگاه ورود متمرکز کاربران

درگاه ورود متمرکز کاربران، ســامانه ای مبتنی بر فناوری شــناســایی یگانه می باشــد که برای ســـهولت دســـترســـی کاربران به ســـامانه های ســــازمانی, فرآیند احراز هویت را به گونه ای برقرار می نماید که کاربر فقط یکبار در درگاه اصــــلی نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نموده و پس از آن به کلیه زیر سیستم های سازمانی متصل به درگاه شناسای یگانه دسترسی خواهد داشت.

مشتریان

بانک ملت

بانک پارسیان

بانک سپه

مترو تهران

دستاورد ها

 • حذف نام کاربری و رمز عبور های مختلف از کلیه زیر سیستم ها و سامانه های سازمانی
 • فراهم سازی امکان ورود به کلیه سامانه ها تنها از طریق یک بار ورود نام کاربری و رمز عبور
 • افزایش امنیت کاربران سطح بالا با پیاده سzازی فرآیند احراز هویت چند فاکتوره
 • تائید هویت ثانویه از طریق ارسال پیام کوتاه, استفاده از توکن های امنیتی و غیره
 • اتصال به زیر ساخت های سازمانی مانند Active Directory جهت احراز هویت کاربران
 • تعامل با پایگاه داده و زیر ساخت های موجود سازمان جهت فراهم آوری هویت کاربران
 • متمرکز سازی تغییر رمز عبور و استفاده از روش های بهینه فرآیند تغییر رمز عبور
 • بازیابی امن رمز عبور بر اساس پست الکترونیک, شماره تلفن همراه یا اتوماسیون اداری
 • حذف کلیه بخش های مرتبط با ثبت و مدیریت کاربران از تمامی زیر سیستم ها
 • کاهش زمان و هزینه پیاده سازی سیستم های سازمانی و افزایش امنیت در فضای سایبری
 • پنل مدیریت اختصاصی ثبت و مدیریت کاربران غیر سازمانی و برون سازمانی
 • تحلیل و پایش آمار کاربران بر اساس ساعات تردد در سامانه ها, محدوده جغرافیایی و غیره
 • امکان مسدود سازی دسترسی یک کاربر به کلیه سیستم های سازمانی از طریق درگاه متمرکز
 • API و WebService های مختلف جهت ارائه خدمات به سایر سیستم های سازمان
 • مستندات فنی کامل و سیلابس های آموزشی جهت انتقال دانش به مجریان و پیمانکاران

اهداف کلی

 • فراهم سازی امکان ورود کاربران به کلیه سامانه های متصل تنها با یکبار احراز هویت در درگاه اصلی
 • حذف نام کاربری و رمز عبور های مختلف از کلیه زیر سیستم ها و تسهیل مدیریت کاربران به صورت یکپارچه
 • پشتیبانی از فناوری های احراز هویت چند فاکتوره (دریافت کد رمز از طریف پیامک, تائید هویت از طریق توکن امنیتی و …)
 • اتصال به زیر ساخت های سازمانی جهت احراز هویت یکپارچه کاربران درون سازمانی
 • متمرکز سازی فرآیند بازیابی و تغییر رمز عبور و حذف کلیه بخش های مرتبط با کاربران از تمامی زیر سیستم ها
 • امکان صدور حکم های موقت جهت مدیریت اطلاعات پرسنلی افراد پیش از انجام بروکراسی اداری و صدور حکم واقعی

Technologies

  Single Sign On (SSO)
  Token verification
  Fingerprint protection
  Dynamic Web-API
  XML & JSON
  3Layer Web-Service Security
  Symmetric-key algorithm