پرش لینک ها
Integrated Platform

سکوی رایانش یکپارچه

سکوی رایانش بستری است که سامانه‌های دیگر می‌توانند بر روی آن اجرا شوند یا به‌طورکلی تر چارچوبی از تکنولوژی است که به تکنولوژی‌های دیگر اجازه اجرا می‌دهد. این سکو چیدمانی از فناوری‌های مختلف تحت وب می‌باشد که معماری آن بر اساس تجربیات اجرایی و نیازمندی‌های بومی طراحی و پیاده‌سازی گردیده است.

مشتریان

بانک ملت

مترو تهران

دستاورد ها

 • ثبت ریز عملکرد کاربر در سامانه‌ها و ارائه گزارش ریز عملکرد تفکیکی هر کاربر
 • زیرساخت تبادل اطلاعات مشترک سازمانی مانند واحدها, گزارشات و …
 • نمایش نمودار میزان رشد و پراکندگی مصرف زیرسامانه‌ها به همراه آمار تحلیلی
 • اتصال به شبکه توزیع منابع (CDN) باهدف متمرکز سازی و کاهش ترافیک
 • چندزبانه سازی سیستم‌ها در زمان تولید و به‌روزرسانی لحظه‌ای در زمان اجرا
 • استفاده از درگاه ورود متمرکز به‌عنوان سرویس احراز هویت کاربران
 • متصل به سیستم پرسنلی سازمانی جهت صدور مجوز دسترسی آنی
 • مدیریت متمرکز داده‌های مشترک بین زیرسیستم‌ها مانند اطلاعات واحدها و …
 • نظارت دقیق بر کلیه رفتارهای کاربران در سامانه‌ها و مسدودسازی دسترسی بر اساس ساعات روز, IP متصل و …
 • تبادل اطلاعات به‌صورت امن بین زیرسیستم‌ها توسط فناوری انحصاری ترابرد داده (دارای گواهی ثبت اختراع)
 • متمرکز سازی ورود, دسترسی و استفاده از سامانه‌ها سازمانی پراکنده در قالب یک وب‌سایت (WebTop)
 • تولید فایل‌های خروجی از گزارشات و نمودارها در قالب فایل‌های Excel, Word, PDF, JPG
 • مجهز به API ثبت Log و ارائه گزارشات میزان ترافیک, سرعت اجرای و فاصله زمانی فراخوانی تا پاسخ هر فرآیند, خطاهای رخ‌داده به تفکیک زیرسامانه, صفحات بازدید شده و …
 • امکان مدیریت متمرکز داده‌های مشترک بین زیرسیستم‌ها مانند اطلاعات پرسنل, واحدها, تصاویر و منابع سازمانی
 • قابلیت نظارت دقیق بر کلیه رفتارهای کاربران در سامانه‌ها اهم از ساعات تردد و ریز عملکرد تفکیکی هر کاربر
 • استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی مانند رشد میزان مصرف یک سامانه, پراکندگی انواع مرورگرها، خطای زمان اجرا و …
 • متصل به سیستم پرسنلی سازمانی جهت بررسی و احراز هویت کاربران و صدور مجوز لحظه‌ای دسترسی

اهداف کلی

 • استقرار معماری زیرساخت سازمانی و مدل تعامل بین سیستم‌ها باهدف افزایش امنیت و کیفیت اجرای زیرسامانه‌ها
 • متمرکز سازی ورود, صدور دسترسی و استفاده از سامانه‌های سازمانی پراکنده در قالب یک وب‌سایت جامع
 • امکان مدیریت متمرکز داده‌های مشترک بین زیرسیستم‌ها مانند اطلاعات پرسنل, واحدها, تصاویر و منابع سازمانی
 • قابلیت نظارت دقیق بر رفتارهای کاربران و استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی از کاربران و زیرسامانه‌ها
 • قابلیت اتصال به سیستم پرسنلی سازمانی جهت بررسی و احراز هویت کاربران و صدور مجوز لحظه‌ای دسترسی
 • عدم نیاز به انجام تغییر در زیرسیستم‌های سازمانی و سازگار با کلیه زبان‌های برنامه‌نویسی

Technologies

  • Webtop
  • Single Sign On (SSO)
  • Content Delivery Network (CDN)
  • Token verification
  • Angular, HTML5 & CSS3
  • WebAPI & WebService
  • ۲Layer Security