پرش لینک ها
Integrated Platform

سکوي رایانش یکپارچه

سکوی رایانش بستری است که سامانه های دیگر می توانند بر روی آن اجرا شوند یا به طور کلی تر چارچوبی از تکنولوژی است که به تکنولوژی های دیگر اجازه اجرا می دهد. این سکو چیدمانی از فناوری های مختلف تحت وب می باشد که معماری آن بر اساس تجربیات اجرایی و نیازمندی های بومی طراحی و پیاده سازی گردیده است.

مشتریان

بانک ملت

مترو تهران

دستاورد ها

 • ثبت ریز عملکرد کاربر در سامانه ها و ارائه گزارش ریز عملکرد تفکیکی هر کاربر
 • زیر ساخت تبادل اطلاعات مشترک سازمانی مانند واحد ها, گزارشات و …
 • نمایش نمودار میزان رشد و پراکندگی مصرف زیر سامانه ها به همراه آمار تحلیلی
 • اتصال به شبکه توزیع منابع (CDN) با هدف متمرکز سازی و کاهش ترافیک
 • چند زبانه سازی سیستم ها در زمان تولید و به روز رسانی لحظه ای در زمان اجرا
 • استفاده از درگاه ورود متمرکز به عنوان سرویس احراز هویت کاربران
 • متصل به سیستم پرسنلی سازمانی جهت صدور مجوز دسترسی آنی
 • مدیریت متمرکز داده های مشترک بین زیر سیستم ها مانند اطلاعات واحد ها و …
 • نظارت دقیق بر کلیه رفتارهای کاربران در سامانه ها و مسدود سازی دسترسی بر اساس ساعات روز, IP متصل و …
 • تبادل اطلاعات به صورت امن بین زیر سیستم ها توسط فناوری انحصاری ترابرد داده (دارای گواهی ثبت اختراع)
 • متمرکز سازی ورود, دسترسی و استفاده از سامانه ها سازمانی پراکنده در قالب یک وب سایت (WebTop)
 • تولید فایل های خروجی از گزارشات و نمودار ها در قالب فایل های Excel, Word, PDF, JPG
 • مجهز به API ثبت Log و ارائه گزارشات میزان ترافیک, سرعت اجرای و فاصله زمانی فراخوانی تا پاسخ هر فرآیند, خطاهای رخ داده به تفکیک زیرسامانه, صفحات بازدید شده و …
 • امکان مدیریت متمرکز داده های مشترک بین زیر سیستم ها مانند اطلاعات پرسنل, واحد ها, تصاویر و منابع سازمانی
 • قابلیت نظارت دقیق بر کلیه رفتارهای کاربران در سامانه ها اهم از ساعات تردد و ریز عملکرد تفکیکی هر کاربر
 • استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی مانند رشد میزان مصرف یک سامانه, پراکندگی انواع مرورگر ها ، خطای زمان اجرا و …
 • متصل به سیستم پرسنلی سازمانی جهت بررسی و احراز هویت کاربران و صدور مجوز لحظه ای دسترسی

اهداف کلی

 • استقرار معماری زیرساخت سازمانی و مدل تعامل بین سیستم ها با هدف افزایش امنیت و کیفیت اجرای زیر سامانه ها
 • متمرکز سازی ورود, صدور دسترسی و استفاده از سامانه ها سازمانی پراکنده در قالب یک وب سایت جامع
 • امکان مدیریت متمرکز داده های مشترک بین زیر سیستم ها مانند اطلاعات پرسنل, واحد ها, تصاویرو منابع سازمانی
 • قابلیت نظارت دقیق بر رفتارهای کاربران و استخراج گزارشات تحلیلی و مدیریتی از کاربران و زیر سامانه ها
 • قالبیت اتصال به سیستم پرسنلی سازمانی جهت بررسی و احراز هویت کاربران و صدور مجوز لحظه ای دسترسی
 • عدم نیاز به انجام تغییر در زیر سیستم های سازمانی و سازگار با کلیه زبان های برنامه نویسی

Technologies

  • Webtop
  • Single Sign On (SSO)
  • Content Delivery Network (CDN)
  • Token verification
  • Angular, HTML5 & CSS3
  • WebAPI & WebService
  • 2Layer Security